0899831268
Hotline tư vấn
uyennh@hts.vn
Email của chúng tôi
ĐĂNG NHẬP
Quặng sắt

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:  

Quặng sắt 62% Fe - SGX

Hàng hóa giao dch

Quặng sắt 62% Fe - SGX

Mã hàng hóa

FEF

Đ ln hđng

100 tấn/ lot 

Đơn v yết giá

USD / tấn

Thi gian giao dch

Thứ 2 - Thứ 6: 

  • Phiên 1: 06:25 – 19:00
  • Phiên 2: 19:15 – 03:45 (ngày hôm sau)

Bước giá

0.01 USD / tấn

Tháng đáo hn

12 tháng liên tiếp, trong giai đoạn 04 năm tính từ năm hiện tại

Ngày đăng ký giao nhn

5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đu tiên

 

Ngày giao dch cui cùng

Ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn

Ký qu

Theo quy định của giaodich24

Gii hn v thế

Theo quy định của giaodich24

Biên đ giá

Không quy định

Phương thc thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chun cht lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 

Theo quy định của sản phẩm quặng sắt 62% Fe giao dịch trên Sở giao dịch Singapore.

Quặng sắt chứa 62% sắt, độ ẩm 8%, 4% silic, 2.25% nhôm, 0.09% phốt pho, 0.02% lưu huỳnh.