0899831268
Hotline tư vấn
uyennh@hts.vn
Email của chúng tôi
ĐĂNG NHẬP

Nhiều dư địa cho xuất khẩu thủy sản

Nhiều dư địa cho xuất khẩu thủy sản
Nguyên liệu sản xuất trong nước là chủ đạo
Theo VASEP, trong giai đoạn từ năm 2016-2020, xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam tăng trưởng trung bình 5%, đạt 8,4 tỷ USD vào năm 2020. Trong đó, xuất khẩu tôm đạt 3,7 tỷ USD, cá tra đạt 1,5 tỷ USD và xuất khẩu hải sản đạt 3,2 tỷ USD.
Theo phân tích của ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký VASEP, xuất khẩu thủy sản trồi sụt trong 5 năm qua do biến động nhu cầu, cạnh tranh và rào cản thị trường nhập khẩu, như: thuế chống bán phá giá, "thẻ vàng" IUU, chương trình SIMP, giá thành sản xuất…
Với tốc phát triển như nêu trên, VASEP dự tính tới năm 2025, xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sẽ đạt 12 tỷ USD, tăng trưởng trung bình 7% trong giai đoạn 5 năm (2020-2025). Cụ thể ở từng mặt hàng, tôm sẽ đạt 5,5 tỷ USD vào năm 2025, tăng trưởng bình quân 8% mỗi năm trong giai đoạn 2021-2025; cá tra đạt 2,2 tỷ USD, bình quân tăng 8% mỗi năm và hải sản là 4,2 tỷ USD, tăng bình quân 5% mỗi năm.
Khối lượng xuất khẩu tới năm 2025 tương đương khoảng 6 triệu tấn. Đáng chú ý, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sẽ chú trọng nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước. Trong đó, 4,7 - 4,8 triệu tấn sản xuất trong nước; từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ các nước để sản xuất xuất khẩu và gia công, dự kiến xuất khẩu khoảng 1,2 -1,3 triệu tấn (tương đương trị giá khoảng 2,4-2,6 tỷ USD). Đây là dư địa rất lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.