0899831268
Hotline tư vấn
uyennh@hts.vn
Email của chúng tôi
ĐĂNG NHẬP

Lịch tin tức và báo cáo trong tuần 01/02 – 07/02/2021

Lịch tin tức và báo cáo trong tuần 01/02 – 07/02/2021

Lịch tin tức và các báo cáo quan trọng trong tuần sau từ 01/02/2021 đến 07/02/2021 như sau:

 • Thứ hai – ngày 01/02:
  • 23:00 tối: Báo cáo Export Inspections – Giao hàng tuần từ 22/01 – 28/01 của USDA.
 • Thứ tư – ngày 03/02:
  • 22:30 tối: Báo cáo hàng tuần của EIA.
 • Thứ năm – ngày 04/02:
  • 20:30 tối: Báo cáo Export Sales – Bán hàng tuần từ 22/01 – 28/01 của USDA.
 • Thứ bảy – ngày 06/02:
  • 3:30 sáng: Báo cáo Trạng thái quỹ đến hết ngày 02/02.