0899831268
Hotline tư vấn
uyennh@hts.vn
Email của chúng tôi
ĐĂNG NHẬP
KHÔ ĐẬU TƯƠNG

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:

Khô đậu tương

Hàng hóa giao dch

Khô đậu tương CBOT

Mã hàng hóa

ZME

Đ ln hđng

100 tấn thiếu  (~ 91 tấn) / Lot

Đơn v yết giá

USD / tấn thiếu

Thi gian giao dch

Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

Bước giá

0.1 USD / tấn thiếu

Tháng đáo hn

Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12.

Ngày đăng ký giao nhn

Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đu tiên

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Ngày giao dch cui cùng

Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn

Ký qu

Theo quy định của giaodich24

Gii hn v thế

Theo quy định của giaodich24

Biên đ giá

Giới hạn giá ban đầu

Giới hạn giá mở rộng

$20/tấn

$30/tấn

Phương thc thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chun cht lượng

Khô đậu tương theo tiêu chuẩn của CBOT

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

Theo quy định của sản phẩm Khô đậu tương CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.

Khô đậu tương chứa 47,5% protein, được tạo ra bằng đậu nành xay và giảm hàm lượng dầu  trong sản phẩm quy định bằng cách sử dụng hexan hoặc dung môi hydrocacbon tương đồng.

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn là:

  • Protein tối thiểu là 47,5%.
  • Chất béo tối thiểu là 0,5%.
  • Chất sơ tối thiểu là 3,5%.
  • Độ ẩm (khi được vận chuẩn bởi Bộ phận xử lý) tối đa là 12,0%.
  • Sản phẩm có thể chứa chất dinh dưỡng, các định lượng chất không độc để bớt vón cục và tăng tốc độ dòng chảy ở mức 0,5%.

Tên các tác nhân phải được thêm vào như 1 thành phần của sản phẩm.

Các phương pháp thử nhiệm được chấp nhận bởi AOAC (Association of Official Analytical Chemists) và AOCS (American Oil Chemists' Society).