0899831268
Hotline tư vấn
uyennh@hts.vn
Email của chúng tôi
ĐĂNG NHẬP

Iraq: Xuất khẩu dầu thô trong tháng 02/2021 tăng lên trung bình 2.96 triệu thùng/ngày

Iraq: Xuất khẩu dầu thô trong tháng 02/2021 tăng lên trung bình 2.96 triệu thùng/ngày

Trong ngày hôm nay, Bộ dầu mỏ cho biết xuất khẩu của Iraq trong tháng 2 đã tăng lên 2.96 triệu thùng/ngày từ mức 2.868 triệu thùng/ngày của tháng 01/2021.

Xuất khẩu từ các các phía nam Barsa đạt 2.825 triệu thùng/ngày, tăng từ mức 2.77 triệu thùng/ngày của 1 tháng trước đó.

Chart, bar chartDescription automatically generated

Nguồn: mxvnews.com