0899831268
Hotline tư vấn
uyennh@hts.vn
Email của chúng tôi
ĐĂNG NHẬP

EU Commission: Tăng dự báo xuất khẩu lúa mỳ 20/21 lên mức 26 triệu tấn

EU Commission: Tăng dự báo xuất khẩu lúa mỳ 20/21 lên mức 26 triệu tấn

Ủy ban liên minh châu Âu (EC) báo cáo, dự báo sản lượng lúa mỳ niên vụ 2020/21 đạt 116.4 triệu tấn, tăng nhẹ từ 116.1 triệu tấn trong báo cáo trước. Dự báo xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2020/21 đạt 26 triệu tấn, từ 24 triệu tấn trong dự báo trước. Tồn kho lúa mỳ cuối niên vụ cũng được EC dự đoán tăng lên 9.9 triệu tấn, so với mức 9.3 triệu tấn trong báo cáo trước.

Đối với ngô, EC tăng dự báo sản lượng ngô niên vụ 2020/21 lên 62.6 triệu tấn, từ 62.5 triệu tấn trong báo cáo trước. Trong khi đó, nhập khẩu ngô dự báo đạt 18.5 triệu tấn, thấp hơn so với mức 19.0 triệu tấn trong báo cáo trước.