0899831268
Hotline tư vấn
uyennh@hts.vn
Email của chúng tôi
ĐĂNG NHẬP
THÀNH VIÊN KINH DOANH CỦA SỞ
GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
Mã: 009-KD Theo quyết định số: 116/QĐ/MXV
THÀNH VIÊN KINH DOANH CỦA SỞ
GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
Mã: 009-KD Theo quyết định số: 116/QĐ/MXV

Trở thành Người giới thiệu đẳng cấp thế giới
với TVKD số 1 của Sở giao dịch hàng hóa cấp Quốc gia Duy nhất tại VN

Cơ hội cho người tiên phong

Kiếm được hoa hồng lên đến 67,5% phí giao dịch

Chọn Đề án Đối tác của bạn

Chúng tôi cung cấp các chương trình hợp tác khác nhau để phù hợp với đối tác

Đại lý - Người giới thiệu

* Chính sách hoa hồng đa dạng và linh hoạt

* Nhận đến 50% phí giao dịch

* Nhận được hỗ trợ trực tiếp, tận tình và chuyên nghiệp

* Giải pháp thanh toán nhanh theo định kỳ

Môi giới - Có điều kiện

* Chính sách hoa hồng phù hợp với nhu cầu cụ thể của tổ chức

* Chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh

* Tuân thủ các quy định thành viên của Sở và Bộ Công Thương

* Yêu cầu là pháp nhân có vốn điều lệ từ 5 tỷ vnđ, …

* Đóng phí cố định theo quy định của Sở giao dịch hàng hóa VN

* Nhận đến 67,5% phi giao dịch.

* Chính sách hoa hồng đa dạng và linh hoạt

* Nhận đến 50% phí giao dịch

* Nhận được hỗ trợ trực tiếp, tận tình và chuyên nghiệp

* Giải pháp thanh toán nhanh theo định kỳ

* Chính sách hoa hồng phù hợp với nhu cầu cụ thể của tổ chức

* Chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh

* Tuân thủ các quy định thành viên của Sở và Bộ Công Thương

* Yêu cầu là pháp nhân có vốn điều lệ từ 5 tỷ vnđ, …

* Đóng phí cố định theo quy định của Sở giao dịch hàng hóa VN

* Nhận đến 67,5% phi giao dịch.

* Nếu bạn muốn nhận thêm thông tin về các loại hình đối tác vui lòng hoàn thành biểu mẫu ở cuối trang này hoặc bấm tham gia khi bạn đã có sự lựa chọn.

ĐỐI TÁC KINH DOANH

Để bắt đầu, vui lòng điền vào mẫu đăng ký ngắn dưới đây. Một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sớm liên
hệ với bạn để thảo luận về chương trình hoa hồng và các tùy chọn đối tác của bạn.