0899831268
Hotline tư vấn
uyennh@hts.vn
Email của chúng tôi
ĐĂNG NHẬP
Bạch Kim NYMEX

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:  

Bạch Kim NYMEX

Hàng hóa giao dch

Bạch kim NYMEX

Mã hàng hóa

PLE

Đ ln hđng

50 troy ounces/ lot

Đơn v yết giá

USD / troy ounce

Thi gian giao dch

Thứ 2 - Thứ 6: 

05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)

Bước giá

0.1 USD / troy ounce

Tháng đáo hn

Tháng hiện tại, hai tháng tiếp theo

Tháng 1, 4, 7, 10 trong giai đoạn 15 tháng kể từ tháng hiện tại

Ngày đăng ký giao nhn

5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đu tiên

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Ngày giao dch cui cùng

Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn

Ký qu

Theo quy định của giaodich24

Gii hn v thế

Theo quy định của giaodich24

Biên đ giá

5% giá thanh toán

Phương thc thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chun cht lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 

Theo quy định của sản phẩm Bạch kim (Platinum) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.